1. تشکر از همراهی شما
  2. افتتاحیه نمایشگاه
  3. روز تعاون و آغاز هفته تعاون مبارک باد
  4. برگزاری نمایشگاه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی مانعی ندارد
  5. زمان برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی
  6. اطلاعیه 4- جانمایی و امور مالی
  7. وبینار آموزشی تامین اجتماعی
  8. نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کراچی