اطلاعیه 8

1399/06/10

اخذ مجوز غرفه سازی (به روز رسانی شده  تغییرات)

 

نظر به تغییرات ایجاد شده در زمان برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی تهران، اطلاعیه 6 با تغییراتی در تاریخ و سربرگ ها به شرح زیر تکرار می شود.

متقاضیانی که غرفه آن ها به صورت "بدون تجهیزات" در جانمایی ثبت شده، برای اخذ مجوز غرفه سازی باید از طریق پیمانکاران مجاز غرفه سازی دارای گرید (کلیک کنید) اقدام کنند به این معنا که مشارکت کننده خود رأساً نمی تواند اقدام به اخذ مجوز غرفه سازی و ساخت غرفه نماید.

توجه

1. زمان تحویل غرفه های پیش ساخته یک روز قبل از نمایشگاه یعنی روز چهارشنبه مورخ 19 شهریور 99 خواهد بود.

2. روز چهارشنبه مورخ 19 شهریور 99 برای کلیه غرفه داران (چه با تجهیزات و چه بدون تجهیزات) از ساعت 12 ظهر تا ساعت 21:00 فقط و فقط برای چیدمان، تزیین و غرفه آرایی در نظر گرفته شده و در این باز زمانی هیچ شرکت کننده­ای اجازه ساخت و ساز نخواهد  داشت.

روش اخذ مجوز غرفه سازی

1. مدارک مورد نیاز (کلیک کنید)

کافی است پیمانکار غرفه سازی که با مشارکت کننده قرارداد منعقد کرده است مدارک مورد نیاز را تهیه و در سامانه انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران بارگذاری کند.

2. تهیه فرم ها و تعهدنامه ها

برای تهیه فرم ها، تعهدنامه ها، جداول و ... از طریق منوی سمت راست در صفحه، از قسمت شرایط غرفه سازی اقدام کنید.

3. تأیید مالی

پس از بارگذاری مدارک توسط پیمانکار غرفه ساز در سامانه مذکور، مشارکت کننده باید از قبل نسبت به پرداخت ضمانت حسن انجام کار (عدم خسارت غرفه سازی) از طریق پنل کاربری خود و در قسمت پیش فاکتور اقدام کرده باشد.

پرداخت سپرده غرفه سازی بر عهده مشارکت کننده است و بنابراین ستاد برگزاری مسئولیتی در قبال پاسخگویی به غرفه سازان نخواهد داشت به این معنا که مشارکت کنندگان می توانند ضمانت لازم (ضمانت عدم تخلف در فرآیند غرفه سازی و رعایت قوانین) را از غرفه ساز خود در هنگام انعقاد قرارداد اخذ کنند.

مهلت ساخت و ساز غرف حائز اهمیت است. مهلت شروع و پایان ساخت و ساز از بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 17 شهریور 99  لغایت چهارشنبه مورخ 19 مرداد ساعت 12 ظهر خواهد بود. در صورت تغییر برنامه زمانبندی، موضوع از طریق اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد. در صورت عدم اتمام ساخت غرفه در مهلت مقرر، مشارکت کننده به ازاء هر ساعت تأخیر مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 5،000،000 ریال (معادل پانصدهزار تومان) خواهد شد که این مبلغ از ضمانت حسن انجام کار کسر می شود.

4. مهلت اخذ مجوز

شروع تأیید طرح های غرفه سازی به صورت الکترونیکی از روز سه شنبه مورخ 11 شهریور 1399 تا روز شنبه مورخ 15 شهریور 1399 خواهد بود.

5. تذکر

دریافت مجوز غرفه سازی در صورت عدم تکمیل سامانه در بازه زمانی مندرج در بند 4، مشمول پرداخت جریمه به ازاء هر روز تأخیر خواهد بود.

6. مسئول فنی تأیید طرح ها

آقایان امیر ارفاقی (شماره همراه: 09121793927) و علی ارفاقی (شماره همراه: 09122180396)