اطلاعیه 6

1399/06/01

اخذ مجوز غرفه سازی

 

متقاضیانی که غرفه آن ها به صورت "بدون تجهیزات" در جانمایی ثبت شده، برای اخذ مجوز غرفه سازی باید از طریق پیمانکاران مجاز غرفه سازی دارای گرید (کلیک کنید) اقدام کنند به این معنا که مشارکت کننده خود رأساً نمی تواند اقدام به اخذ مجوز غرفه سازی و ساخت غرفه نماید.

توجه

1. زمان تحویل غرفه های پیش ساخته یک روز قبل از نمایشگاه یعنی روز سه شنبه مورخ 11 شهریور 99 خواهد بود.

2. روز سه شنبه مورخ 11 شهریور 99 برای کلیه غرفه داران (چه با تجهیزات و چه بدون تجهیزات) فقط و فقط برای چیدمان، تزیین و غرفه آرایی در نظر گرفته شده و در این روز هیچ مشارکت کننده­ای اجازه ساخت و ساز نخواهد داشت.

روش اخذ مجوز غرفه سازی

1. مدارک مورد نیاز (کلیک کنید)

کافی است پیمانکار غرفه سازی که با مشارکت کننده قرارداد منعقد کرده است مدارک مورد نیاز را تهیه و در سامانه انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران بارگذاری کند.

2. تهیه فرم ها و تعهدنامه ها

برای تهیه فرم ها، تعهدنامه ها، جداول و ... از طریق منوی سمت راست در صفحه، از قسمت شرایط غرفه سازی اقدام کنید.

3. تأیید مالی

پس از بارگذاری مدارک توسط پیمانکار غرفه ساز در سامانه مذکور، مشارکت کننده باید از قبل نسبت به پرداخت ضمانت حسن انجام کار (عدم خسارت غرفه سازی) از طریق پنل کاربری خود و در قسمت پیش فاکتور اقدام کرده باشد.

پرداخت سپرده غرفه سازی بر عهده مشارکت کننده است و بنابراین ستاد برگزاری مسئولیتی در قبال پاسخگویی به غرفه سازان نخواهد داشت به این معنا که مشارکت کنندگان می توانند ضمانت لازم (ضمانت عدم تخلف در فرآیند غرفه سازی و رعایت قوانین) را از غرفه ساز خود در هنگام انعقاد قرارداد اخذ کنند.

مهلت ساخت و ساز غرف حائز اهمیت و به شرح زیر است.

- پنجشنبه مورخ 6 شهریور و جمعه مورخ 7 شهریور 99: ساخت و ساز. (ساعت 8:30 تا 22:00)

- شنبه مورخ 8 شهریور و یکشنبه مورخ 9 شهریور 99 مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل بوده و هیچ گونه فعالیت غرفه سازی مجاز نخواهد بود.

-  دوشنبه مورخ 10 شهریور 99: ساخت و ساز. (ساعت 8:30 تا 22:00)

- سه شنبه مورخ 11 شهریور 99: چیدمان، تزئین و غرفه آرایی. (ساعت 8:30 تا 21:00)

در صورت عدم اتمام ساخت غرفه در مهلت مقرر، مشارکت کننده به ازاء هر ساعت تأخیر مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 5،000،000 ریال (معادل پانصد هزار تومان) خواهد شد که این مبلغ از ضمانت حسن انجام کار کسر می شود.

4. مهلت اخذ مجوز

شروع تأیید طرح های غرفه سازی به صورت الکترونیکی از روز یکشنبه مورخ 2 شهریور تا روز چهارشنبه مورخ 5 شهریور 1399 خواهد بود.

5. تذکر

دریافت مجوز غرفه سازی در صورت عدم تکمیل سامانه در بازه زمانی مندرج در بند 4، مشمول پرداخت جریمه به ازاء هر روز تأخیر خواهد بود.

6. مسئول فنی تأیید طرح ها

آقایان امیر ارفاقی (شماره همراه: 09121793927) و علی ارفاقی (شماره همراه: 09122180396)